Kosmetiikka

Kosmetiikka on kiehtonut erityisesti tyttöjä ja naisia sukupolvesta toiseen.

Nykyään myös monet miehet käyttävät kosmetiikkaa, kuten erilaisia ihon- ja hiustenhoitotuotteita sekä erilaisia tuoksuja. Oletko ajatellut, että mielenkiintoinen ja toivottu joululahja miehelle voi löytyä vaikkapa verkosta?

Partyking tarjoaa kaikenlaista mukavaa laidasta laitaan.

Viime vuosina monet kosmetiikan käyttäjät ovat asettaneet käyttämilleen tuotteille ainakin yhden tärkeän ehdon, mikä usein tarkoittaa allergiatestattua tuotetta. Toinen yleisesti asetettu ehto on se, että kosmetiikkaa ei ole testattu eläinkokeilla. Useimmat eri ikäiset kosmetiikan käyttäjät ovat siis hyvin valistuneita ja haluavat turvallisia sekä eettisiä tuotteita.

Kosmetiikka ja lainsäädäntö

Kaikki markkinoilla oleva kosmetiikka sekä kosmeettiset valmisteet

ovat EU:n kosmetiikkalain ja kosmetiikka-asetuksen tarkkojen vaatimusten mukaisia. Kaikkia EU-ja ETA-markkinoita säätelee EU:n kosmetiikka-asetus. EU:n kosmetiikka-asetus :http://www.teknokemia.fi/fin/kosmetiikka/kestava_kehitys/ymparisto_ja_kosmetiikka/ säätelee Suomeen tuotuja kosmeettisia valmisteita, ja näin varmistetaan kaikkien kosmeettisten tuotteiden turvallisuus konkreettisessa käytössä. EU:n kosmetiikka-asetus sisältää myös täydelliset luettelot kaikista kosmetiikan sallituista sekä kielletyistä ainesosista.

Suomen kansallinen kosmetiikkalaki säätää monista kosmetiikan valmistukseen, käyttöön ja valvontaan liittyvistä asioista. Kosmetiikkalainsäädännön tehtävänä on valvoa kaikkia

kuluttaja- ja ammattikäyttöön valmistettuja ja tarkoin tutkittuja

kosmeettisia valmisteita. Kosmetiikkalainsäädäntöä ja sen noudattamista käytännössä valvovat Suomessa Tulli ja Tukes.

Viranomaiset käynnistävät kosmetiikkaan liittyvän valvonnan tarvittaessa, eli muun muassa kuluttajan tekemän valituksen perusteella. Valitus voi koskea mahdollisesti kosmetiikan aiheuttamaa ei-toivottua vaikutusta. Valvonnan tarpeen voi saada aikaan myös Tukesin oman valvontaprojektin tuloksena tehty huomautus tai Safety Gate -järjestelmän välityksellä tullut kysely tai ilmoitus yksittäisestä tuotteesta tai tuoteryhmästä.

Kosmetiikka ja ympäristö

Kosmetiikkaan ja sen valmistukseen ovat aina liittyneet vahvasti eläinsuojelu, eli kosmetiikka, jota ei ole testattu eläimillä. Ympäristöystävällisyydellä voidaan tarkoittaa esimerkiksi luontoa ja ilmastoa säästävän pakkausmateriaalin käytöllä ja liiallisen pakkausmateriaalin vähentämisellä. Nykyään jokainen kosmetiikan raaka-aine käy läpi monet kokonaisvaltaiset ympäristötutkimukset ennen tuotteen hyväksyntää markkinoille ja yksittäisen kuluttajan käyttöön. Kosmetiikan valmistajat ympäri maailman panostavat kaikissa raaka-ainevalinnoissaan ja tuotantoprosesseissaan mahdollisimman vähän luontoa ja ilmastoa kuormittaviin tuotteisiin.

Lainsäädäntö toimii aina kuluttajan puolella, eli se vaatii niin pieniä kuin suuria kosmetiikkataloja arvioimaan tarkkaan valmiin tuotteen nykyiset ja myöhemmin tulevat ympäristövaikutukset. Lainsäädäntö on vuosi vuodelta yhä tiukempi sekä yksittäisen kuluttajan että ilmaston hyödyksi.

Jokaisella kosmetiikkaa ja erilaisia tuoksuja valmistavalla yrityksellä on nykyään oma kestävän kehityksen ohjelma. Kansainvälisesti kyseisten ohjelmien välityksellä halutaan maailmasta tehdä turvallisempi ja parempi paikka elää ja samankaltaisia yleviä tavoitteita on myös jokaisella kosmetiikan valmistajalla. Kosmetiikan pitää olla luontoystävällistä, turvallista ja mahdollisimman vähän luontoa kuormittavaa. Kestävän kehityksen käsikirjan mukaan kosmetiikka toimii usein myös positiivisena itsetunnon kohentajana sekä työllistää tuhansia ihmisiä ympäri maapallon. Kosmetiikan tuotanto voi siis toimia avaimena parempaan tulevaisuuteen työllistämällä ammattilaisia erilaisten tuotantoprosessien ja työtehtävien avulla.

Kokonaisuuden arviointi on aina tärkeää, mikä tarkoittaa tuotteen ympäristövaikutuksia koko sen elinkaaren ajalta. Elinkaari tarkoittaa ympäristövaikutuksia tuotteen raaka-aineen valmistuksesta, käytöstä sekä tuotteiden logistiikasta että niiden lopullisesta hävittämisestä käytön jälkeen.

Kuluttaja voi itse vaikuttaa

  • Valitse kasviperäisiä, uusiutuvia raaka-aineita
  • Valitse tuotteita, jotka sisältävät biohajoavia raaka-aineita
  • valitse tuotteita, jotka eivät kuormita ilmastoa ja ympäristöä
  • Välitse pienen pakkausmateriaalin omaavia tuotteita
  • Valitse kierrätykseen ja uusiokäyttöön sopivia tuotteita

Yritykset tekevät parhaansa

  • Valitsemalla oikeanlaiset pakkausmateriaalit
  • Testaamalla tuotteet kokonaisvaltaisesti ennen niiden pääsyä

markkinoille

  • Vähentävät tuotannossaan sähkön ja veden kulutusta
  • Vähentävät tuotanto- ja varastoprosesseissa syntyvää jätteiden

määrää valitsemalla ja optimoimalla tuotteille parhaan kuljetusmuodon